Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner huisarts

Er is in de praktijk een praktijkondersteuner aanwezig: José Duivenvoorden.

Zij verleent extra zorg aan mensen met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte en astma of COPD.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, ontvangt u een oproep voor haar spreekuur.

José kan tevens de taken van de doktersassistente verrichten.

 

Praktijkondersteuner huisarts - GGZ (poh-GGZ)

Marit Augustinus is in de praktijk werkzaam als POH-GGZ. Als er sprake is van een psychische en/of sociaal emotionele hulpvraag, kunt u bij haar terecht na overleg met en doorverwijzing van de huisarts.

Het doel van de POH-GGZ is om binnen een aanzienlijke korte periode in kaart te brengen van welke specifieke hulpvraag of problematiek er sprake is en of deze behandeld kan worden binnen de gesprekken met de POH-GGZ of dat er meer specialistische zorg nodig is. In dat geval zal de POH-GGZ na overleg met u een advies tot doorverwijzing naar deze specialistische zorgaanbieder bij de huisarts neerleggen.

De gesprekken met de POH-GGZ worden door uw zorgverzekeraar vergoed.