Andere spreekuren

  • Avondspreekuur: op maandag is er een avondspreekuur van 18.00 tot 20.00 uur. Omdat de buitendeur om 18 uur op slot gaat kunt u niet zo het Zorgpalet in. Als u aanbelt zal de assistente de deur voor u open doen.

 

  • Wrattenspreekuur: Het is verstandig om eerst een afspraak op het spreekuur te maken om door de arts te laten beoordelen of er echt sprake is van een wrat en of deze aangestipt mag worden met stikstof. Daarna kunt u op afspraak, in de praktijk terecht om uw wratten te laten aanstippen.

 

  • Diabetes-, astma-, COPD-, hart- en vaatziekten- en hypertensiespreekuur: Hiervoor kunt u terecht bij de praktijkondersteuner of de huisarts. Indien u hiervoor in aanmerking komt krijgt u een oproep of wordt u door de huisarts verwezen naar dit spreekuur.

 

  • Kinderwensspreekuur: Hiervoor kunt u bij alle artsen terecht, u kunt alvast een kijkje nemen op de site  www.zwangerwijzer.nl

 

  • Hoe wilt u leven als u doodgaat?

Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste stuk van uw leven. Soms kan de arts u niet beter maken. Maar hij of zij kan nog wel veel voor u doen. Hij kan u de zorg geven die voor u belangrijk is, en die bij u past. Daarvoor moet hij wel weten wat u belangrijk vindt, wat u wilt en wat u niet wilt.

Denk dus eens na over de laatste fase. Met familie, vrienden met met uw dokter. Zo houdt u zelf invloed om keuzes te maken en die bekend te maken. En zo voorkomt u misverstanden over de gewenste zorgverlening bij het sterven. Het geeft rust als u weet dat uw arts uw wensen en grenzen kent.

Maak gerust een afspraak op het spreekuur om over dit onderwerp te praten.

 

  • Elke maandag, donderdag is Marit Augustines in de praktijk werkzaam als POH-GGZ. Als er sprake is van een psychische en/of sociaal emotionele hulpvraag, kunt u bij haar terecht na overleg met en doorverwijzing van de huisarts.

    Het doel van de POH-GGZ is om binnen een aanzienlijke korte periode (gemiddeld 8/10 gesprekken) in kaart te brengen van welke specifieke hulpvraag of problematiek er sprake is en of deze behandeld kan worden binnen de gesprekken met de POH-GGZ of dat er meer specialistische zorg nodig is. In dat geval zal de POH-GGZ na overleg met u een advies tot doorverwijzing naar deze specialistische zorgaanbieder bij de huisarts neerleggen.

    De gesprekken met de POH-GGZ worden door uw zorgverzekeraar vergoed.