Nieuwsberichten

In de folder van het ministerie van VWS staat dat alle huisartsen gaan aansluiten op het EPD. Wij vinden het belangrijk dat u ons standpunt kent.

EPD nog niet klaar voor gebruik
Wij zijn het namelijk nog niet helemaal eens met het ministerie. Dat geldt ook voor de apothekers en
veel ziekenhuizen. We vinden het raar dat de minister u nu al informeert. Waarom? Om het EPD in te
voeren is een wet nodig. Het voorstel voor deze wet is nog niet eens goedgekeurd door de Tweede
en de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over het EPD en uw huisarts ook. Dus
de minister heeft nog geen goedkeuring van het parlement voor zijn plannen. Pas als hij dat heeft zou
hij daarover met u moeten praten.

 

Wat vindt uw huisarts?
Misschien heeft de brief van de minister tóch vragen bij u opgeroepen. Om te beginnen: huisartsen
zijn vóór een landelijk EPD. We vinden dat al uw medische gegevens snel beschikbaar moeten zijn als
dat nodig is. In geval van nood bijvoorbeeld. Dan kan er snel en goed worden gereageerd. Nu bent u
gewend dat uw huisarts alleen in uw medisch dossier kan kijken. Straks kunnen ook andere zorgverleners,
zoals artsen op de Eerste Hulp of een specialist in het ziekenhuis, uw dossier inkijken. Op zich een goede
zaak, vinden wij als huisartsen. Mits aan een aantal belangrijke voorwaarden is voldaan!

 

Nog niet alles is goed geregeld. Dat vindt de Tweede Kamer ook. Er zijn nog veel vragen die moeten
worden beantwoord voor het EPD kan worden ingevoerd. We vinden het belangrijk dat u dat als patiënt
ook weet. En dat u zich goed realiseert dat u bezwaar kunt maken. In elk geval een voorlopig bezwaar,
tot de minister wat meer duidelijkheid heeft gegeven over de vragen die we nog hebben.


Waar is uw huisarts nog niet tevreden over?

1.       Uw privacy moet nog beter worden geregeld;

2.       De aansprakelijkheid van degenen die met gegevens uit uw dossier gaan werken is nog niet goed
geregeld;

3.       Het EPD is nog niet voldoende getest om er dagelijks snel en zonder storingen mee te werken.

 

In de folder van het ministerie van VWS wordt u een paar keer voor vragen naar uw huisarts verwezen.
Omdat zelfs de Tweede Kamer nog vragen aan de minister heeft over het EPD, kunnen wij als huisartsen
al helemaal moeilijk uw vragen beantwoorden, hoe vervelend we dat ook vinden. Ik hoop dat u daar begrip
voor hebt. Ik verwijs u dan ook naar het ministerie van VWS. Op dit moment is de minister zelf de enige
die uw vragen kan beantwoorden.

 

U kunt terecht bij:

§         www.infoEPD.nl

§         Telefoonnummer 0900-232 43 42 (€ 0,10 per minuut)