Grieppandemie

Minister Klink besluit ook kinderen vanaf een half jaar tot en met 4 jaar te vaccineren. GGD gaat dit uitvoeren

Op 9 november heeft minister Klink het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om ook kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar op te roepen voor vaccinatie tegen de Mexicaanse griep.

Kinderen jonger dan een half jaar komen niet in aanmerking, omdat voor deze groep het vaccin niet is geregistreerd. Om besmetting van kinderen tot een half jaar zoveel mogelijk te voorkomen, wordt vaccinatie ter beschikking gesteld aan huisgenoten (ouders, broertjes, zusjes). De GGD gaat deze mensen oproepen en vaccineren. Verder roept hij vrouwen die langer dan 14 weken zwanger zijn op zich te laten vaccineren.

Het advies luidt om kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar te laten vaccineren. Reden hiervoor is dat jonge kinderen meer kans hebben om griep op te lopen. Daardoor hebben zij relatief meer last van gezondheidsproblemen bij Nieuwe Influenza A (H1N1). Wanneer kinderen uit deze groep complicaties krijgen en in het ziekenhuis beademd moeten worden, kunnen zij blijvende lichamelijke schade oplopen. Klink wil deze groep kinderen zoveel mogelijk beschermen door hen vaccinatie aan te bieden. Juist voor deze kinderen biedt vaccinatie meer voordelen voor hun gezondheid dan de nadelen van eventuele bijwerkingen.

De GGD zal voor het oproepen van huisgenoten gebruik maken van de GBA-gegevens bij de gemeenten. De huisarts heeft geen taak bij het vaccineren van deze extra groep.

Welke groepen bij de huisarts
Vaccinatie wordt geadviseerd aan van de volgende (risico-)groepen:

 

  • Iedereen die jaarlijks een oproep krijgt voor de seizoensgriepvaccinatie. Dit zijn mensen met een medisch risico en alle 60-plussers. 
  • Gezondheidszorgpersoneel met mogelijk direct contact met patiënten uit de eerder gedefinieerde medische risicogroepen. 
  • Zelfstandig gevestigde verloskundigen. Zij worden door hun huisarts gevaccineerd.
  • Gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep.
  • Zwangere vrouwen met medisch risico in de laatste zes maanden van de zwangerschap.


Wie niet

De pandemievaccins zijn alleen bedoeld voor de op dit moment vastgestelde risicogroepen. Mensen die niet tot een van deze risicogroepen behoren, komen niet in aanmerking voor de H1N1-vaccinatie. Het vaccin is niet te koop. Dit in tegenstelling tot het seizoensgriepvaccin, dat niet-geïndiceerden tegen betaling kunnen halen bij hun apotheek.

Vaccinatie door GGD
De vaccinaties bij deze nieuwe groepen zullen worden uitgevoerd door de GGD. Alle GGD'en starten gelijktijdig met het vaccinatieaanbod. De eerste vaccinatieronde start in de week van 23 november en eindigt op zaterdag 28 november. In de week daarvoor stuurt de GGD de uitnodigingen . Daarbij wordt vermeld dat degenen die al bij huisarts zijn geweest, ook de tweede vaccinatie bij de huisarts moeten halen. De tweede ronde start op 14 december en eindigt op zaterdag 19 december.

Gezonde zwangeren
Tot nu toe werd het vaccin ter beschikking gesteld aan gezonde zwangeren in het tweede en derde trimester. Dit advies is aangescherpt om nu ook gezonde zwangeren in het tweede en derde trimester actief aan te bevelen zich te laten vaccineren. De huisarts blijft wel de (gezonde) zwangeren vaccineren.