Kwaliteitsbewaking in de praktijk

De kwaliteitsbewaking in de praktijk is als volgt georganiseerd:

 

  • Systeem voor veilig melden van incidenten

 In onze huisartsenpraktijk is het geregeld dat onze medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze. Of medische technologie die niet goed functioneert of onjuist wordt toegepast. Doel is dat collega's bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.

  

  • Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding

 Sinds 1 januari 2016 moeten wij het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat wij hem of haar aannemen. Nieuwe medewerkers in de gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag tonen.

  

  • Meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

 Indien er een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren ontslagen wordt, dan zullen wij dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat geldt ook voor alle vormen van geweld, als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen. Bijvoorbeeld mishandeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kijkt dan welke maatregelen wij moeten nemen om te voorkomen dat het weer gebeurt.

 

  • Extra informatieplicht

 Onze patiënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. Bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt. Wij zullen zo’n fout met de patiënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het dossier. Ook zullen wij de patiënt informeren over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer een patiënt daarom vraagt.

 

  • Klachtenfunctionaris

  In de praktijk is een klachtenfunctionaris beschikbaar voor de patiënten. De klachtenfunctionaris (Ellen van der Willik) kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan zij de patiënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

  

  • Geschilleninstantie

 De huisartsenpraktijk is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie van de LHV.